Poznań, 31 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo!
Początek nowego roku szkolnego jest czasem otwarcia kolejnej edycji Olimpiady
Historycznej. W tym roku szkolnym będziemy świętować jubileusz 50-lecia Olimpiady.
Poniżej przypominamy zasady dotyczące przebiegu etapu szkolnego:
I etap – przebieg eliminacji
Eliminacje I etapu w całości odbywają się w szkołach. Do 15 września br. na stronie
Olimpiady (http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/) zamieszczone zostaną tematy prac
badawczych. Nauczyciele oceniają prace uczniów, korzystając z kart oceny, które 13
listopada br. pojawią się na stronie Olimpiady, zaś podczas eliminacji ustnych uczniowie
będą odpowiadali na pytania przygotowane przez Zespół Ekspertów, które za pośrednictwem
Komitetów Okręgowych zostaną przekazane do szkół w połowie listopada.
- rejestracja on-line
Uczestnicy, chcący wziąć udział w Olimpiadzie, muszą zostać zarejestrowani online
na stronie Olimpiady (www.olimpiadahistoryczna.pl) do 10 listopada 2023 r. Po tym
terminie nie ma możliwości dopisania uczniów do formularza. Formularz zostanie
udostępniony wkrótce.
- sprawozdawczość
Szkoły do 1 grudnia 2023 r. tradycyjną pocztą przesyłają do Komitetu Okręgowego
w Poznaniu (na adres: Bernadetta Manyś, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 61-614 Poznań)
następujące dokumenty (wszystkie formularze będą dostępne na stronie
www.olimpiadahistoryczna.pl):
a/ prace badawcze wraz z kartami oceny,
b/ protokół eliminacji szkolnych 50. OH,
c/ oświadczenia uczniów o samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej,
d/ zgody uczniów na przetwarzanie danych,
e/ zgody nauczycieli na przetwarzanie danych.
Informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Historycznej planuje w ramach XXI
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich zjazd laureatów, finalistów, nauczycieli
pracujących z olimpijczykami oraz sympatyków Olimpiady Historycznej. Zainteresowani
wydarzeniem mogą śledzić profil Jubileuszu 50-lecia Olimpiady Historycznej
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100089778534188), gdzie będą zamieszczane
aktualności dotyczące planowanego spotkania. Zachęcamy nauczycieli do przesyłania na
adres mailowy historyczna.olimpiada@gmail.com zdjęć i wspomnień.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres:
komitetpoznanski@gmail.com

Łączę wyrazy szacunku,
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

 

Załączniki:

O Olimpiadzie

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do uczniów pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

  • identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
  • wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
  • doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
  • weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
  • stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
  • wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Więcej na temat Olimpiady Historycznej zobacz: www.olimpiadahistoryczna.pl/

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Od wielu lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników zmagań okazją do zapoznania się i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, zyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia jest magnesem przyciągającym niezmiennie najlepszych miłośników historii ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na niniejszej witrynie, można je również uzyskać, kontaktując się z Sekretarzami Komitetów Okręgowych działającymi w każdym województwie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

Prof. dr hab. Stanisław Roszak

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Pth-poznan
Pth-poznan

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Przydatne informacje

Najbliższy wykład odbędzie się:

21 maja 2024 roku – w sali 1.44 Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, o godz. 16.00.

 prof. David MYERS (Fordham University, Nowy Jork), Mothers, Murders, and Midwives: Infanticide, Torture, and Medicine in Early Modern Germany. 

© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com