© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Najbliższy wykład odbędzie się:

24 stycznia 2023 r. (wtorek) – w sali 1.63  Wydziału Historii Collegium Historicum UAM, o godz. 16.00.

Doktor Michał Halamus, Tamgi królewskie i ich znaczenie dla kultury epigraficznej Królestwa Bosporańskiego w II i III w. n.e.

Przydatne informacje

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Pth-poznan
Pth-poznan
Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Od wielu lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników zmagań okazją do zapoznania się i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, zyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia jest magnesem przyciągającym niezmiennie najlepszych miłośników historii ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na niniejszej witrynie, można je również uzyskać, kontaktując się z Sekretarzami Komitetów Okręgowych działającymi w każdym województwie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej i życzymy jak najlepszych wyników.

Prof. dr hab. Stanisław Roszak

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do uczniów pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży poprzez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

  • identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią i stymulowanie ich rozwoju;
  • wspieranie i promowanie nauczycieli zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym;
  • doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, w tym zwłaszcza w zakresie interpretacji historycznej oraz tworzenia narracji historycznej;
  • weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej;
  • stworzenie warunków motywujących uczniów do opanowania wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową, w tym zwłaszcza z zakresu historii regionu;
  • wzbogacenie oferty szkolnej o przedsięwzięcie motywujące nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Więcej na temat Olimpiady Historycznej zobacz: www.olimpiadahistoryczna.pl/

O Olimpiadzie