Laureaci Konkursu im. K. Tymienieckiego

 

W roku akademickim 2004/2005:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Jakub Kujawiński za pracę Strategia budowania tożsamości zbiorowych wśród Longobardów z Italii południowej (VIII-XI w.), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Strzelczyka;

wyróżnienie:

 • mgr Wojciech Marchwicki za pracę Pojęcie wolności w opinii szlachty Rzeczypospolitej XVII wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego;
 • mgr Jarosław Bukowski za pracę Magnateria Rzeczypospolitej wobec Dymitriad i wojen interwencyjnych z Rosją (do 1916 r.), napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Mariana Drozdowskiego.

 

W roku akademickim 2005/2006:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Juliusz Rogowski za pracę Sylwetka religijna Auzoniusza. Dwa światy późnoantycznego intelektualisty, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego;

wyróżnienie:

 • mgr Agnieszka Samsel za pracę Dyplomacja i ceremoniał wokół małżeństwa Ludwika XV z Marią Leszczyńską. Próba interpretacji, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego;
 • mgr Hanna Krzyżostaniak za pracę Błogosławiona Jolenta – życie i dzieje kultu, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Józefa Dobosza;

 

W roku akademickim 2006/2007:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Stanisław Borowiak za pracę Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle polsko-niemieckiej walki o ziemię w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Molika;

wyróżnienie:

 • mgr Michał Nowicki za pracę Polityka gospodarcza synów Władysława Odonica, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Józefa Dobosza.

 

W roku akademickim 2007/2008:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Wojciech Nowacki za pracę Śląsk w polityce Jagiellonów do 1471 r., napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jarosława Nikodema;

wyróżnienie:

 • mgr Jakub Kozłowski za pracę Droga Konstantyna Wielkiego do władzy (306-324), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza;
 • mgr Wojciech Sajkowski za pracę La réception de l’idée de l’honnêttehommedans le programmedu Collegium Nobilium à Varsovieauxtempsd’Auguste III de Saxè, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego.

 

W roku akademickim 2008/2009:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Małgorzata Chmielarz za pracę Cudowne uzdrowienia w „Historii Kościoła” Sozomenosa, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego;

wyróżnienie:

 • mgr Roch Lissowski za pracę Pyrrus a Tarent i miasta greckie w południowej Italii (282-272 p.n.e.), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza;
 • mgr Natalia Pawlak za pracę Lewica prawicy czy prawica lewicy? Historia poznańskiej Unii Wolności w świetle prasy i dokumentów, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi.

 

W roku akademickim 2009/2010:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Adam Jaroszyński za pracę Środki transportu, obszar gospodarczy i siła nabywcza obywateli w taryfie cen maksymalnych Dioklecjana, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego;

wyróżnienie:

 • mgr Monika Owsianna za pracę „Carmen saeculare” Horacego a program ideowy Oktawiana Augusta, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza;
 • mgr Paweł Skrzypalik za pracę Kooperatyzm w doktrynie społecznej Charles’a Gide’a (1847-1932), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi.

 

W roku akademickim 2010/2011:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Jakub Bajer za pracę„L’ambassadepolonaisse” de la rue Saint-Honoré à Paris. Le roi Stanislas-Auguste et Madame Geoffrindanslesannées 1764-1766, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego;

wyróżnienie:

 • mgr Paulina Burkiciak za pracę Żołnierze Armii Krajowej w łagrach Workuty w latach 1944-1956, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jakuba Wojtkowiaka;
 • mgr Tomasz Sochański za pracę Projekty reform edukacyjnych doby Rewolucji francuskiej 1789-1795, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Schramma.

 

W roku akademickim 2011/2012:

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Filip Taterka za pracę Stosunek Thotmesa III do koregnecji z Hatszepsut w okresie samodzielnego panowania, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Zawadzkiego;

wyróżnienie:

 • mgr Paulina Grobelna za pracę „Mésierdu roi” Ludwika XIV na tle teorii o ograniczonym aboslutyzmie monarchy, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Serwańskiego;
 • mgr Marcin Jurek za pracę „Ogień nie zgasł”. Legenda Józefa Kurasia „Ognia”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Jankowiaka.

 

W roku akademickim 2012/2013:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Grzegorz Glabisz za pracęSprawa aukcji wojska na sejmiku przedsejmowym województw poznańskiego i kaliskiego 24 sierpnia 1744 r., napisaną pod kierunkiem dr hab. MichałaZwierzykowskiego;

wyróżnienie za pracę licencjacką:

 • Patryk Rzepecki za pracęHistoria w edukacji domowej, napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Skórzyńskiej;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Damian Zieliński za pracęPaul Emil von Lettov-Vorbeck– biografia, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Schramma;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Maciej Tomczyk za pracęStrażnik sacerdotium. Zbigniew Oleśnicki w Rocznikach Jana Długosza, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Jarosława Nikodema.

 

W roku akademickim 2013/2014:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Jakub Gdula za pracęStruktura społeczna i gospodarcza starostwa kolskiego w XVII wieku w świetle lustracji królewszczyzn, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • Marta Machowska za pracę Konstanty Kościński (1858-1914). Żywot polskiego inteligenta w zaborze pruskim, napisaną pod kierunkiem dr hab. Przemysława Matusika;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Tomasz Kościański za pracę Udział województw poznańskiego i kaliskiego w kampanii sejmowej 1746 roku (484 pkt.), napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. MichałaZwierzykowskiego;
 • Małgorzata Kubiak za pracęHistoria i pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943-1945, napisaną pod kierunkiem dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej.

 

W roku akademickim 2014/2015:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Julia Olejniczak za pracęKwerenda genealogiczna w wielkopolskich archiwach XXI wieku - analiza i ocena zjawiska, napisaną pod kierunkiem dr MagdalenyBieniaś-Szkopek;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Grzegorz Glabisz za pracęSejmik województw poznańskiego i kaliskiego w okresie przedostatniego bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733-1736, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Daniel Zioła za pracęPodbój Brytanii za cesarza Klaudiusza (43-54 r. n.e.), napisaną pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Królczyka;
 • mgr Małgorzata Kruczek za pracęUroczystości milenijne 1966 roku w Poznaniu w świetle prasy i wspomnień uczestników wydarzeń, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. ViolettyJulkowskiej.

 

W roku akademickim 2015/2016:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Michał Bartoszak za pracęGniezno w świetle lustracji starostwa gnieźnieńskiego z 1765 r., napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego;

wyróżnienie za najlepszą pracę licencjacką:

 • Paulina Chrząszcz za pracęTypariusze Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w zbiorach Państwowego uzeum Auschwitz-Birkenau, napisaną pod kierunkiem dr hab. Pawła Stróżyka;
 • Barbara Szeląg za pracęKu współczesnym czy potomnym? Analiza „Res GestaeDiviAugusti“, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Jakub Gdula za pracęLustracja i inwentarz starostwa kolskiego z 1765 r., napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Juliusz Stefan Dworacki za pracęOd sierpnia do sierpnia. Niepodległość Litwy w kontekście polityki zagranicznej Związku Radzieckiego w latach 1939-1940, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Jakuba Wojtkowiaka;
 • mgr Piotr Ewertowski za pracęStosunek Towarzystwa Jezusowego do zmian dynastycznych w Chinach w XVII w., napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.

 

W roku akademickim 2016/2017:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Damian Janiak za pracę Rola M. Tulliusza Cycerona w „Sprzysiężeniu Katyliny” Salustiusza, napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Balbuzy;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Stanisław Chmielowski za pracę Rola pożyczek w życiu gospodarczym państwa asyryjskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Zawadzkiego;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Roman Deiksler za pracę ProsopographiaIudaica. Namiestnicy Judei przed pierwszym powstaniem żydowskim, napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Balbuzy;
 • mgr Olga Kaczmarek za pracę Obraz władzy i opozycji w PRL w świetle szkolnej narracji podręcznikowej, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Izabeli Skórzyńskiej.

 

W roku akademickim 2017/2018:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Przemysław Czekała za pracę Z dziejów wsi szlacheckiej Trzcinica-edycja inwentarza dóbr ziemskich i ruchomości z 10 marca 1763 r., napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego;

wyróżnienie za pracę licencjacką:

 • Patrycja Krawczyk za pracę Kamienica przy ulicy Woźnej 22 (Büttelstrasse) w Poznaniu i jej mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Ewy Syski;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Wojciech Lis za pracę Wieś szlachecka Koszuty w XVIII wieku w świetle źródeł kościelnych, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Michała Zwierzykowskiego;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Aneta Liwierska za pracę Asklepios i medycyna w II w. – metody leczenia w „Świętych mowach” Eliusza Arystydesa, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marii Musielak;
 • mgr Severa Maria Lach za pracę Eugenika w III Rzeszy i metody jej urzeczywistnienia (sterylizacja i eutanazja), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Górczyńskiej-Przybyłowicz.

 

W roku akademickim 2018/2019:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Patryk Maćkowiak za pracę Publicavox et fama. Dowód per communemopinionem w procesie polsko-krzyżackim z lat 1320-1321, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Macieja Dorny;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Kacper Awzan za pracę Inna okupacja. Lata 1939-1945 w pamięci historycznej mieszkańców Spisza i Orawy, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Konrada Białeckiego;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Piotr Sleboda za pracę Wiceadmirał Kazimierz Porębski 1872-1933, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Macieja Franza.

 

W roku akademickim 2019/2020:

nagroda za najlepszą pracę licencjacką:

 • Łukasz Jędrowski za pracę Wojna Turyńska w narracjach łacińskich od VI do XIII w., napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Edwarda Skibińskiego;

wyróżnienie za pracę licencjacką:

 • Antoni Stosik za pracę Relacje Filipa II Orleańskiego z matką Elżbietą Charlottą Palatyńską na tle stosunków na dworze francuskim w latach 1674-1722, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Jakuboszczak;
 • Michalina Ławniczak za pracę Losy Ocalonych jako element edukacji o Holokauście w szkole podstawowej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Violetty Julkowskiej;

nagroda za najlepszą pracę magisterską:

 • mgr Katarzyna Witek za pracę Historia i pamięć dawnych cmentarzy Ziemi Namysłowskiej, napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej;

wyróżnienie za pracę magisterską:

 • mgr Katarzyna Tecław za pracę Historia rodziny Wielebskich z Wielenia nad Notecią na przełomie XIX i XX wieku. Fotonarracje historyczne i rodzinne praktyki upamiętniające, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Violetty Julkowskiej.
   

Konkurs im. Kazimierza Tymienieckiego

 

Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego została ustanowiona w 2004 roku z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Historii UAM. Początkowo do Konkursu można było zgłaszać jedynie prace magisterskie, zaś od roku akademickiego 2012/2013, po zmianie regulaminu, nagrodę zaczęto przyznawać również w kategorii najlepsza praca licencjacka. Od 2020 roku, w związku z przekształceniem Instytutu Historii w Wydział Historii UAM, patronat nad Konkursem przejął powstały w jego miejsce ów Wydział.

Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnień podejmuje Kapituła Nagrody im. Kazimierza Tymienieckiego na podstawie ocen sporządzanych na formularzu dla każdej pracy.

W skład Kapituły wchodzą:

a) dwaj współprzewodniczący: Dziekan Wydziału Historii UAM oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu;

b) troje samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego spośród członków Oddziału wybranych na czteroletnią kadencję;

c) czworo samodzielnych pracowników nauki wskazanych przez poszczególne Rady Programowe Wydziału Historii UAM, wybranych na czteroletnią kadencję;

d) sekretarz Kapituły – wyznaczany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu.

 

Aktualny skład Kapituły Nagrody im. K. Tymienieckiego:

Współprzewodniczący:

prof. dr hab. Józef Dobosz – Dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza – Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu

Członkowie:

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

prof. dr hab. Zbyszko Górczak

Sekretarz:

prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś

 

Członkami w poprzednich składach Kapituły byli:

prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

prof. dr hab. Waldemar Łazuga

prof. dr hab. Kazimierz Ilski

prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski

prof. UAM dr hab. Bohdan Lapis.

Sekretarzem Kapituły w latach 2004-2012 był prof. dr hab. Michał Zwierzykowski, który w latach 2013-2019, jako Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego pełnił funkcję współprzewodniczącego.

 

Zgodnie z regulaminem, promotor może zgłosić do Konkursu w każdym roku akademickim jedną kandydaturę pracy magisterskiej i jedną licencjackiej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, krótką opinię o pracy (maksymalnie 2000 znaków) oraz oświadczenia uczestnika i oświadczenie promotora należy złożyć u sekretarza Kapituły, zaś egzemplarz pracy licencjackiej lub magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy kontakt@pth-poznan.net.pl.

Prace zgłaszane do Konkursu od roku akademickiego 2019/2020 powinny powstać i zostać obronione w ramach czterech realizowanych na Wydziale Historii UAM kierunków studiów: Historii, Humanistyki w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, Gospodarki i ekonomii w dziejach oraz Wschodoznawstwa, w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie, do 15 września w roku przyznawania Nagrody w przypadku pracy licencjackiej oraz w okresie od 1 września w roku poprzedzającym zgłoszenie do 31 sierpnia w roku przyznawania Nagrody – w przypadku pracy magisterskiej. W sytuacjach nadzwyczajnych współprzewodniczący Kapituły decydują o przesunięciu terminów i podają tę decyzję do publicznej wiadomości.

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Tymienieckiego dla autorów najlepszych prac, magisterskiej i licencjackiej, napisanych i obronionych na Wydziale Historii UAM w Poznaniu

 

Opracowane na podstawie:

D. Konieczka-Śliwińska, Działalność dydaktyczna Instytutu Historii w latach 2006-2016, [w:] Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2006-2016, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Przemysław Matusik, Poznań 2016, s. 62-64.

 

Wykaz laureatów Konkursu im K. Tymienieckiego

Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Pth-poznan
Pth-poznan

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Przydatne informacje

Najbliższy wykład odbędzie się:

21 maja 2024 roku – w sali 1.44 Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, o godz. 16.00.

 prof. David MYERS (Fordham University, Nowy Jork), Mothers, Murders, and Midwives: Infanticide, Torture, and Medicine in Early Modern Germany. 

© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com