Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Pth-poznan
Pth-poznan

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego proponuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych nietypową formę powtórzenia wiadomości z zakresu historii.

Corocznie, pod koniec września w Instytucie Historii UAM organizowany jest cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznanie się z zasadami rekrutacj  na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”.Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Co chcemy osiągnąć?

• nawiązać kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Wielkopolsce

• zaprezentować uczniom i nauczycielom najnowsze osiągnięcia nauki historycznej

• propagować historię jako dziedzinę wiedzy

• wspierać nauczycieli w pracy z uczniami interesującymi się historią

• wspierać nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiady historycznej lub egzaminu maturalnego z historii

• zaprezentować ofertę edukacyjną Instytutu Historii UAM.

 

Kogo zapraszamy?

Zapraszamy szkoły, nauczycieli i uczniów.

Począwszy od pierwszej edycji, która odbyła się w 2008 r., zapraszamy każdego roku ponad 40 szkół z szeroko rozumianej Wielkopolski, w tym od 13 do 15 szkół z Poznania. W „Powtórce przed …” z 2008 roku wzięło udział 694 uczniów z klas I–III różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, w 2012 roku było ich już ponad 1000!

 

Co proponujemy?

Program spotkań zakłada dwa rodzaje zajęć:

• wykłady faktograficzno-syntetyczne i monograficzne, prowadzone przez wykładowców specjalizujących się w

danej dziedzinie

• zajęcia warsztatowe, kształcące umiejętność pracy z materiałem źródłowym.Zajęcia warsztatowe prowadzone są z podziałem na grupy (max. 25 osób). Istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch różnych warsztatach.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość zapoznać się zasadami rekrutacji na studia w Instytucie Historii UAM (otrzymują m.in. ulotki informacyjne, płyty CD z ogólnym zasadami rekrutacji na UAM, materiały informacyjne przygotowane przez poszczególne specjalności na studiach historycznych; biorą udział w spotkaniach informacyjnych).

Podczas gdy uczniowie uczestniczą w warsztatach źródłowych, proponujemy nauczycielom warsztaty metodyczne, zapraszamy ich ponadto do spotkanie z Dyrekcją Instytutu Historii UAM oraz Prezesem Poznańskiego Oddziału PTH.

 

Jakie obowiązują zasady?

Każda edycja „Powtórki przed…” odbywa się w dwóch, dwudniowych turach.

Każda szkoła może brać udział w zajęciach tylko w jednej, dwudniowej turze wskazanej przez organizatorów (przydziału szkół do poszczególnych tur dokonujemy po zamknięciu listy zgłoszeń).

W ramach jednego zgłoszenia przyjmujemy łącznie 20 uczniów (po 10 osób każdego dnia). To szkoła decyduje, którzy uczniowie i którego dnia wezmą udział w zajęciach.Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie publikację, dokumentującą zajęcia otwarte dla uczniów (każda szkoła otrzymuje dodatkowo jeszcze po 10 egzemplarzy tej publikacji z  przeznaczeniem dla uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach). Znajdują się w niej wszystkie wygłoszone wykłady w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, dwa teksty omawiające podstawowe problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny informator o Instytucie Historii UAM.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają we własnymzakresie jedynie koszty dojazdu. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia, potwierdzającego udział w „Powtórce przed…”.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowych informacji udziela Wiceprezes Poznańskiego Oddziału PTH i Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (tel. 061 8294775, konsliw@amu.edu.pl). Proponujemy również zapoznać się z programami poprzednich edycji „Powtórki … przed” oraz przykładowymi publikacjami, które wydajemy specjalnie z tej okazji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału Historii UAM.

„Powtórka przed…” Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Przydatne informacje

Najbliższy wykład odbędzie się:

24 kwietnia 2024 roku – w sali 3.129 Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, o godz. 18.00.

prof. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zagadka fraucymeru - pochodzenie dwórek na dworze polskich królowych późnego średniowiecza. 

© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com