Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Pth-poznan
Pth-poznan

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu
Zaproszenie na debatę
25 maja 2024
Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu wspiera nagrody na Wydziale Historii UAM.

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Historyczne - oddział w Poznaniu zaprasza na debatę pt. Między uwikłaniem a wyzwoleniem. Polskie elity polityczne w Niepodległej po 1918 r. Debata z udziałem prof. dr. hab. Waldemara Łazugi, autora książki: „Uwikłani w przeszłość” : "proskrybowani" i "dyletanci" (Poznań 2023) oraz prof. dr. hab. Jerzego Gaula, autora książki: „Trzymajcie się z Zachodem… Józef Piłsudski w poszukiwaniu polskiej racji stanu”. (Warszawa 2023). 

W debacie wezmą także udział: prof. dr hab. Tomasz Schramm oraz prof. dr hab. Przemysław Hauser.
Termin i miejsce: 21 maja (wtorek), godz. 14.15. sala 1.63, (parter), Wydział Historii UAM, Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614.
 
***

Prof. dr hab. Waldemar Łazuga, profesor emeritus UAM, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Myśli i Kultury Politycznej, kierownik Stacji Naukowej PAU w Poznaniu, pracownik Uniwersytetu Kaliskiego im. Stanisława Wojciechowskiego, badacz dziejów Europy Środkowej w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii Galicji i monarchii habsburskiej, autor kilkunastu książek.

Prof. dr hab. Jerzy Gaul, pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych, archiwista, badacz historii I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dyplomatycznych, wywiadowczych i polityki państw centralnych a także postaci Józefa Piłsudskiego. Autor kilkunastu książek i wielu artykułów publikowanych w Polsce i zagranicą.

Prof. dr hab. Tomasz Schramm, profesor emeritus UAM, wieloletni kierownik Zakładu Historii Najnowszej Wydziału Historii UAM, badacz dziejów XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii relacji polsko-francuskich, autor licznych książek i artykułów, członek wielu gremiów naukowych polskich i zagranicznych

Prof. dr hab. Przemysław Hauser, profesor emeritus UAM, badacz dziejów Niemiec i relacji polsko niemiecki w XIX i XX w., oraz znawca problematyki mniejszości niemieckiej w II RP. Autor licznych książek i publikacji wydawanych w Polsce i zagranicą. Pełnił funkcje wicedyrektora Instytutu Historii UAM, prorektora UAM oraz kierownika Zakładu Historii Najnowszej.

Geneza debaty pt.: „Między uwikłaniem a wyzwoleniem. Polskie elity polityczne w Niepodległej po 1918 r.” tkwi w dwóch książkach, które niemal równocześnie ukazały się na rynku wydawniczym. Ich autorami są dwaj główni prelegenci otwierający debatę: prof. Waldemar Łazuga, spod pióra, którego wyszła praca „Uwikłani w przeszłość: "proskrybowani" i "dyletanci" (Poznań 2023) oraz prof. Jerzy Gaul, autor książki: „Trzymajcie się z Zachodem...: Józef Piłsudski w poszukiwaniu polskiej racji stanu” (Warszawa 2023). Obydwie monografie dotyczą zawartego w tytule problemu „uwikłania” w przeszłość i „wyzwolenia” z niej polskich elit politycznych. Związane jest to ze stawianym wówczas pytaniem o miejsce Polski i Polaków w nowym, popierwszowojennym świecie, koncepcję kształtu państwa, formowania się społeczeństwa. Okres ten to zarazem bowiem czas debat na temat elit odbudowanego państwa, ich etosu, związków z przeszłością i wizją przyszłości. W dyskusji tej wzięli udział zarówno przedstawiciele „starych”, ustępujących elit, jak i oczywiście „nowych”. W wydarzeniu, oprócz autorów wspomnianych na wstępie książek, wezmą również udział w roli panelistów wybitni znawcy dziejów II RP: prof. Tomasz Schramm oraz prof. Przemysław Hauser.

 

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Przydatne informacje

Najbliższy wykład odbędzie się:

21 maja 2024 roku – w sali 1.44 Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, o godz. 16.00.

 prof. David MYERS (Fordham University, Nowy Jork), Mothers, Murders, and Midwives: Infanticide, Torture, and Medicine in Early Modern Germany. 

© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com