© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Najbliższy wykład odbędzie się:

30 listopada 2022 r. (środa) – w sali 3.130  Wydziału Historii Collegium Historicum UAM, o godz. 14.15.

Profesor Johannes Steinert, Polish and Soviet Child Forced Labourers in National Socialist Germany and German-Occupied Eastern Europe, 1939 – 1945.

Przydatne informacje

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

O strategiach, sukcesach i porażkach akademickiego ruchu kobiecego a także o krajobrazie akademickim i kulturze akademickiej I polowy XX wieku w perspektywie płci rozmawiać będziemy z dr Iwoną Dadej, autorką dwóch książek. Dwie książki, dwa języki publikacji, dwa odrębne tematy a jednak wiele je łączy: tytułowa walka o uznanie.„Beruf und Berufung transnatitonal. Deutsche und polnische Akadmikerinnen in der Zwischenkriegszeit“ opublikowana została w wydawnictwie fibre w Osnabrück w 2019 roku i zajmuje się sieciami akademiczek, ich strategiami walki o uznanie i widoczność nie tylko w akademii, ale i w społeczeństwie. Książka jest studium komparatystycznym, badającym kontekst niemiecki i polski oraz transnarodowe i międzynarodowe sieci i organizacje kobiet z wyższym wykształceniem.
 
„Habilitacja-bariera czy kariera? Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku” opublikowana została w wydawnictwie Neriton (w koedycji z Instytutem Historii PAN). Poświęcona jest zjawisku (nie)obecności kobiet w strukturach akademickich polskiej nauki w pierwszej połowie XX w. (szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej) i pierwszym próbom wejścia w system hierarchii uniwersyteckiej, czego jednym z przejawów była habilitacja.
 
Dr. phil. Iwona Dadejdoktorat obroniła na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, obecnie pracownica naukowa (adiunkt) w Instytucie Historii im Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. Kieruje projektem NPRH „Patriotki jutra?” zajmującym się edycją i analizą materiałów ruchu kobiecego. Obszary zainteresowań badawczych: historia nauki w perspektywie płci kulturowej, historia ruchów społecznych w Europie w XIX i XX wieku, historia historiografii, polityki pamięci.

 

27 października 2022

Wykład otwarty Dr phil. IWONA DADEJ, (Trans)narodowa walka o uznanie w perspektywie płci kulturowej

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Pth-poznan
Pth-poznan
Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu