© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com

Najbliższy wykład odbędzie się:

30 listopada 2022 r. (środa) – w sali 3.130  Wydziału Historii Collegium Historicum UAM, o godz. 14.15.

Profesor Johannes Steinert, Polish and Soviet Child Forced Labourers in National Socialist Germany and German-Occupied Eastern Europe, 1939 – 1945.

Przydatne informacje

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału
a) Prezesa i Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja
6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybory władz Oddziału Poznańskiego PTH
a) Prezesa
b) Zarządu
c) Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów
10. Wybór delegatów na Zjazd PTH w Zielonej Górze (termin Zjazdu 15-17 września
2022 r.)
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obradSzanowni Państwo,

zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Historycznego, w związku z upływem trzyletniej kadencji, Zarząd Oddziału Poznańskiego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału (wraz z Członkami Koła PTH w Lesznie) na dzień 7 czerwca 2022 r. (wtorek), na godz. 10.30 (1. termin), godz. 10.45 (2. termin), połączone z wyborem delegatów na Zjazd PTH w Zielonej Górze (termin Zjazdu 15-17 września 2022 r.). Zebranie odbędzie się w Poznaniu, w Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.71 im. prof. Gerarda Labudy (na parterze budynku).  

 

Porządek obrad 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  

Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu 

 

7 czerwca 2022 r. 

1. termin – godz. 10.30, 2. termin – godz. 10.45 

Poznań, Collegium Historicum 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.71 im. prof. Gerarda Labudy (parter) 

 

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału

  1. Prezesa i Zarządu

  2. Komisji Rewizyjnej

 5. Dyskusja 

 6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz

 7. Wybór komisji skrutacyjnej 

 8. Wybory władz Oddziału Poznańskiego PTH

  1. Prezesa

  2. Zarządu

  3. Komisji Rewizyjnej

 9. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów

 10. Wybór delegatów na Zjazd PTH w Zielonej Górze (termin Zjazdu 15-17 września 2022 r.)

 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków

 12. Wolne wnioski

 13. Zamknięcie obrad

 

 

05 czerwca 2022

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Pth-poznan
Pth-poznan
Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu