Facebook Pth-poznan.Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Pth-poznan
Pth-poznan

Polskie Towarzystwo Historyczne

Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Historyczne w Poznaniu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

05 czerwca 2022

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału
a) Prezesa i Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja
6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybory władz Oddziału Poznańskiego PTH
a) Prezesa
b) Zarządu
c) Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów
10. Wybór delegatów na Zjazd PTH w Zielonej Górze (termin Zjazdu 15-17 września
2022 r.)
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obradSzanowni Państwo,

zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Historycznego, w związku z upływem trzyletniej kadencji, Zarząd Oddziału Poznańskiego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału (wraz z Członkami Koła PTH w Lesznie) na dzień 7 czerwca 2022 r. (wtorek), na godz. 10.30 (1. termin), godz. 10.45 (2. termin), połączone z wyborem delegatów na Zjazd PTH w Zielonej Górze (termin Zjazdu 15-17 września 2022 r.). Zebranie odbędzie się w Poznaniu, w Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.71 im. prof. Gerarda Labudy (na parterze budynku).  

 

Porządek obrad 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  

Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu 

 

7 czerwca 2022 r. 

1. termin – godz. 10.30, 2. termin – godz. 10.45 

Poznań, Collegium Historicum 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.71 im. prof. Gerarda Labudy (parter) 

 

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału

  1. Prezesa i Zarządu

  2. Komisji Rewizyjnej

 5. Dyskusja 

 6. Głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz

 7. Wybór komisji skrutacyjnej 

 8. Wybory władz Oddziału Poznańskiego PTH

  1. Prezesa

  2. Zarządu

  3. Komisji Rewizyjnej

 9. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów

 10. Wybór delegatów na Zjazd PTH w Zielonej Górze (termin Zjazdu 15-17 września 2022 r.)

 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków

 12. Wolne wnioski

 13. Zamknięcie obrad

 

 

Kontakt:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
kontakt@pth-poznan.net.pl
 

Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Poznaniu zrzesza historyków i pasjonatów historii z Wielkopolski oraz zajmuje się promowaniem historii.

Znajdź nas na Facebooku:

W kilku słowach o PTH - oddział w Poznaniu

Przydatne informacje

Najbliższy wykład odbędzie się:

24 kwietnia 2024 roku – w sali 3.129 Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, o godz. 18.00.

prof. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Zagadka fraucymeru - pochodzenie dwórek na dworze polskich królowych późnego średniowiecza. 

© 2018 PTH Oddział w Poznaniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: kapary.com